โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ล ARIT NET #๒  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ล ARIT NET #๒

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.) นำโดย อาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนบุคลากร เข้าร่วม การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ (The 2 th Seminar of Academic and Resources and information Technology) มทร.ศรีวิชัย .เมือง .สงขลา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดพิธี เป้าประสงค์ของการการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินการของ สำนักวิทยบริการฯ ทั้ง แห่ง, เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้บริหารงานวิทยบริการฯ ในกลุ่ม มทร. แห่ง และเพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในกลุ่ม มทร. แห่ง โดยการประชุมฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ สวส.มทร. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดประมาณปลายปี ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ อาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมองธงการเป็นเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ต่อไป Fanpage facebook : AritRmutl 


ที่มาภาพ : สำนักวิทยบริการฯ มทร.ศรีวิชัย, กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา 

เขียนข่าว : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา