โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี

ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล "คนดี ศรีอำนวยศิลป์

กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๙๐ ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ 


ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่ : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา Fanpage facebook : AritRmutl 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา