โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักศึกษาฝึกงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 826 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (LCC) วัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ชี้แจง แนะเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการ (สวส.มทร.ล้านนา) ให้ได้รับทราบ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบในหว่างที่ปฏิบัติงานของตัวนักศึกษาฝึกงานเอง ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในภายภาคหน้า

 

ข่าว : นาย เกษมรัตน์  เสือสกุล , นางสาว พัทธนันท์  พลแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาพ : ชัชวาล  ศะศิวนิชย์  กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา