โลโก้เว็บไซต์ 2 นักศึกษาสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นักศึกษาสารสนเทศ คว้า 2 เหรียญ MOS Olympic Thailand Competition 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1573 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลเหรียญเงินและนายภาณุพงศ์  กังตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลเหรียญทองแดง สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 เหรียญจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

โดยการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 จัดโดยสถาบันไอทีไอที (ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะทางด้านไอทีที่ถูกต้อง สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาดมีคุณธรรม จริยธรรมมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันมีการทักษะทางด้นเทคโนโลยอย่างชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ แบ่งการแข่งขัน 3 โปรแกรมได้แก่  Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016 และ Microsoft PowerPoint 2016 โดยผู้แข่งขันแต่ละโปรแกรมต้องมีผลคะแนนรวมใน Part 1 และ Part 2 คะแนนรวม 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง, คะแนนรวม 70% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน, คะแนนรวม 60% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ซึ่ง นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ คว้ารางวัลเหรียญเงินโปรแกรม Microsoft Word 2016 และนายภาณุพงศ์  กังตระกูล คว้ารางวัลเหรียญทองแดงโปรแกรม Microsoft Word 2016 โดยได้รับการฝึกอบรมจากบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละโปรแกรมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft office Specialist World ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา