โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมฟังธรรม “ธรรมทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมฟังธรรม “ธรรมทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วานนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมโครงการ "ธรรมะทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ดำเนินการจัดโครงการโดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (ศวธ.) มทร.ล้านนา ซึ่งหัวข้อการบรรยายธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ คือ "ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน" โดยพระครูสังฆรักษ์ณัฏฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกโร วัดโชติกุณสุวรรณาราม (หมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นองค์เทศน์ มีพันจ่าอากาศอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์

เขียนข่าว : นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : นายธนพล มูลประการ ศวธ.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา