โลโก้เว็บไซต์ เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์ ” ครั้งที่ 34 (live) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์ ” ครั้งที่ 34 (live)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 7981 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา