โลโก้เว็บไซต์ ผอ. สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาล...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ. สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาล...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดยประมาณ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมคาราวะ ผศ.ประพัฒน์   เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี 

ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา