โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการ “ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมโครงการ “ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

     ซึ่งจัดโดย สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อแถลงนโยบายการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวชี้แจง พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

     นอกจากการเข้าร่วมรับฟังชี้แจงดังกล่าวแล้ว บุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ยังได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยฯให้ดำเนินการส่งสัญญาณ ถ่ายทอดสด โครงการฯ ดังกล่าว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Youtube ช่องทาง : Arit Rmutl เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเข้าถึง ในการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ในการนี้มีตัวแทนบุคลากร จาก 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังมี ตัวแทนนักศึกษา โดยนายกสโมสรนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ควรปรับปรุง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่แต่ละหน่วยงานต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Q1xEnRt85rA&t=2557s

ภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวอ้างอิง : https://www.rmutl.ac.th/news/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา