โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560


    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อรองรับกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
    โดยกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. เริ่มพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณโรงอาหาร มทร.ล้านนา เฃียงใหม่ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมฯ การเดินขบวนพาเหรดของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สังกัดในแต่ละคณะสี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีม่วง โดยสีม่วงประกอบด้วย สำนัก/สถาบัน ชองมหาวิทยาลัยจากบริเวณโรงอาหาร เคลื่อนขบวนไปยังสนามฟุตบอล เพื่อทำการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ มี อาจารย์ภฤศพศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา คือ ฟุตบอลชาย 7 คน  ฟุตบอลมหาสนุก(ระหว่างผู้บริหารชาย กับ อาจารย์/บุคลากรหญิง) และกีฬามหาสนุก โดยกิจกรรมฯดำเนินมาจนถึงช่วงเย็น เวลา 18.00 น. เป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ของผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากร ณ บริเวณอาคารเรียนรวม เป็นอันเสร็จพิธี

 

ภาพ :  เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา    

ข่าว :  ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา