โลโก้เว็บไซต์ อมทร.ล และรองแผนฯ มอบ สวส. จัดประชุม Conference 6 พท. แก้ปัญหา ERP. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อมทร.ล และรองแผนฯ มอบ สวส. จัดประชุม Conference 6 พท. แก้ปัญหา ERP.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 778 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และ ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) มอบหมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดประชุมแก้ปัญหาการใช้งานระบบ ERP ๖ พื้นที่

วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดประชุมแก้ปัญหาการใช้งานระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ทั้ง ๖ พื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบดังกล่าวฯ ร่วมประชุมอีกด้วย เป้าประสงค์ในการประชุม ด้วย ๑ เดือนที่ผ่านมาโดยประมาณ ผู้ใช้งานระบบฯ ประสบปัญหาในการเข้าใช้งาน (ด้วยข้อจำกัด เรื่องจำนวน user เพียง ๓๐ คน) ทาง สวส. จึงได้จัดการประชุมฯ ขึ้น เพื่อร่วมหารือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ของระบบฯ ดังกล่าว

  ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา

  เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา