โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นศ.สาขาการบัญชี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ วิทยบริการอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นศ.สาขาการบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยประมาณ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม นายภรัญยู ใจบำรุง เป็นวิทยากรบรรยายอบรมได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโปรแกรมประมวลผลคำและหลักสูตรโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets) โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาสาขาบัญชี สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา