โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนถวายอาลัยในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสวดมนต์และฟังเทศน์ "ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา" เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

  ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวสว.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา