โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน” วิทยาลัยฯการจัดการ อบจ.ลำพูน  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน” วิทยาลัยฯการจัดการ อบจ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนายภรัญยู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน”แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนุศักดิ์ ชาญเชี่ยว อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวให้การต้อนรับ โดยหลักสูตรที่บรรยาย ประกอบด้วย การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ,Microsoft World และ Microsoft publisher เป้าประสงค์การจัดโครงการฯ ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลาหลาก จากผู้เชี่ยวชาญด้าน และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา