โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ...สำนักวิทยบริการฯ ห้องสมุด มทร.ล้านนา (ส่วนกลาง) ปิดให้บริการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเพื่อทราบ...สำนักวิทยบริการฯ ห้องสมุด มทร.ล้านนา (ส่วนกลาง) ปิดให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ดังนั้นทาง สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 และในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา