โลโก้เว็บไซต์ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ  เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมากได้อย่างไร? กับ..คุณ ตือ สมบัษร (How to become more creative?)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมากได้อย่างไร? กับ..คุณ ตือ สมบัษร (How to become more creative?)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 674 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา