โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : แนะนำบริการห้องสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : แนะนำบริการห้องสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้อง CO - WORKING ROOM : ห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา
วันและเวลาการให้บริการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 22.00 น.

*** ช่องทางการจองใช้บริการ : ผ่านระบบจองห้องแบบออนไลน์  https://booking.rmutl.ac.th


Facebook Messenger icon