โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอสรุป : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดีโอสรุป : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้Facebook Messenger icon