โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟังและ เครื่องสำรองไฟจำนวน ๓๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหูฟังและ เครื่องสำรองไฟจำนวน ๓๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้Facebook Messenger icon