โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป