โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บูรณาการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบเฝ้าระวังภัย  สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บูรณาการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและระบบเฝ้าระวังภัย สำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้