โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดแสดงสื่อนวัตกรรมอัจฉริยะ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดแสดงสื่อนวัตกรรมอัจฉริยะ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้