โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Power BI  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน...อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Power BI

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Power BI "ทำไมต้อง Work Hard ในเมื่อ Work แบบ Smart ได้"

วิทยากรโดย         คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม. Technology Specialist And Office Expert Program Manager| Microsoft (Thailand)

กำหนกการอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หัวข้อการอบรม

  • เทคนิคการจัดการข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel Advanced
  • เรียนรู้และใช้งาน Power BI สำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
  • การสร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ Visualization
  • การใช้งาน Data Analysis Expression (DAX)

เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คน เท่านั้น  **ขอสงวนสิทธิ์การจัดการอบรม Onsite เพื่อจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ**
สถานที่อบรม :  ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://hr.rmutl.ac.th/ หัวข้อ E10 การฝึกอบรม
สำหรับบุคลากรเขตพื้นที่ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คลิ๊กที่นี่ !!!