โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการต่อระยะเวลารับประกันคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลา ๕ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการต่อระยะเวลารับประกันคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลา ๕ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2567 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้