โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

วัน พุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น ๑ อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ ActiveCodeเข้าร่วมกิจกรรมด้วย...)

จะมีการจัดอบรมทุกวันพุธ คาบกิจกรรม เวลา เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. รับครั้งละจำนวน ๖๐ คน

ลงทะเบียนที่นี้...คลิก 

(หมายเหตุ : นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมโครงการฯ นี้แล้ว จะได้รับ ActiveCode เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๒


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา