โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม ''Big Cleaning Day'' | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม ''Big Cleaning Day''

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  นางปวีณา ทองปรอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และสร้างความชุ่มชื้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา