โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณ (Transmission Backbone) ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณ (Transmission Backbone) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้