โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ : สาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วีดิทัศน์ : สาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้