โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ“เชียงใหม่สมาร์ทซิตี้” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ“เชียงใหม่สมาร์ทซิตี้”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ,ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการ“เชียงใหม่สมาร์ทซิตี้” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สืบเนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ให้เกียรติ ต้อนรับ และดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ,คณะกรรมการของ โครงการ “ เชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ ” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกัน จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวน กำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ที่จะเป็นพันธกิจร่วม (Mission) และนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา