โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การยืมทรัพยากรสูงสุด) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การยืมทรัพยากรสูงสุด) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้