โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สมัยที่ 2  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สมัยที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้Facebook Messenger icon