โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2566 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 814 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามจุดประสงค์และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

          สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด และกำหนดการเข้าสอบนักศึกษาชั้นปีจบของแต่ละเขตพื้นที่ โดยนักศึกษาจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ RMUTL Moodle 

กำหนดสอบ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 10 พฤศจิกายน 2566

นักศึกษาสามารถเข้าทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง/คน เท่านั้น

คำแนะนำการทดสอบ

นักศึกษาควรเข้าทำข้อสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการตอบข้อสอบรูปแบบต่างๆ 

เว็บไซต์ที่ใช้ทำข้อสอบ คลิ๊กที่นี่ >>  รายวิชา: RMUTL Digital Literacy Exam

คู่มือการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (คลิกที่นี่ !!!!)