โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนาบำรุงรักษาต้นไม้” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม่ของชาติ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม่ประจำปีของชาติ” ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น(+คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +)