โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอแนะนำ (5 นาที) : การประชุมวิชาการนานาชาติ Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดีโอแนะนำ (5 นาที) : การประชุมวิชาการนานาชาติ Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้