โลโก้เว็บไซต์ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

➖➖➖➖➖➖➖➖
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา