โลโก้เว็บไซต์ ๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหารา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหารา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

๑๓ ตุลาคม
วันนวมินทรมหารา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา