โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดโครงการฯ สอบมาตรฐานสากลฯ ICDL อ. ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 6 พื้นที่ (เชียงใหม่และลำปาง) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดโครงการฯ สอบมาตรฐานสากลฯ ICDL อ. ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 6 พื้นที่ (เชียงใหม่และลำปาง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1459 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ด้วยมาตรฐาน International Computer Driving Licence (ICDL) ” หลักสูตร Base Module ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๔ หลักสูตร คือ ๑.หลักสูตร Computer Essential ๒.หลักสูตร OnlineEssential ๓.หลักสูตร Word Processing และ ๔.หลักสูตร Spreadsheets สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ซึ่งศูนย์ทดสอบ ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ,ศูนย์ทดสอบ มทร.ล้านนา ลำปาง ,ศูนย์ทดสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ,ศูนย์ทดสอบ มทร.ล้านนา ตาก ,ศูนย์ทดสอบ มทร.ล้านนา น่าน และศูนย์ทดสอบ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วานนี้ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ด้วยมาตรฐาน International Computer Driving Licence (ICDL) ” สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ มทร.ล้านนา ลำปาง เป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอบได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลหลักสูตรฯ และยังเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงจัดทำคลังข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยทางผู้จัด จะดำเนินการเจัดสอบทั้ง ๖ พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งศูนย์สอบต่อไป วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา เชียงราย และ มทร.ล้านนา ตาก รายละเอียดเพิ่ม...http://arit.rmutl.ac.th/news/2199 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา