โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ของหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ของหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบ MASCOT ของหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศิระพัชร ภักดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธนัชชา ปินใจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสรวิชญ์ ปานเพ็ชร์

...........................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการตั้งชื่อโดนใจ MASCOT ของหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
รางวัลชื่อโดนใจ ได้แก่ นายศิระพัชร ภักดี
...........................................................................
การติดต่อเพื่อรับรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด (ด้วยตัวเองเท่านั้น)
วันจันทร์ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
...........................................................................
หมายเหตุ : ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางผู้จัดโครงการฯ จะดำเนินการส่งไปยังอีเมลของมหาวิทยาลัยฯ ( @live.rmutl.ac.th)