โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักวิทยบริการฯ ขยายจุดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง (WIFI) ภายใต้ชื่อ @RMUTL-HiSpeed พื้นที่ มทร.ล้านนา (เจ็ดลิน) จำนวน 200 จุด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักวิทยบริการฯ ขยายจุดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง (WIFI) ภายใต้ชื่อ @RMUTL-HiSpeed พื้นที่ มทร.ล้านนา (เจ็ดลิน) จำนวน 200 จุด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 459 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้