โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Virtualization และ Security | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Virtualization และ Security

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรร่วมงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Virtualization และ Security ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
   ด้วยบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Virtualization และ Security ที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการจัดอบรมฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ และอัพเดทเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบุคลากร ของ สวส.มทร.ล้านนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทดังกล่าว เป็นวิทยากรบรรยายประกอบการอบรมฯ ซึ่งเนื้อหาการอบรมฯ ประกอบด้วย การนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ VMware, เทคโนโลยีด้าน Virtualization Technology และ Private Cloud ในประเทศไทย, เทรนด์ของเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยบนโลกของ Virtualization Technology และ Private Cloud ในประเทศไทย ต่อมานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี Software Define Storage ที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับ VMware ARIA Cloud และ VMware ARIA Hub สำหรับการใช้งานแบบ Multicloud ตามลำดับของการจัดกิจกรรมฯ

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ธณพงค์ ชัญญาชัย งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา