โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ปิดให้บริการ เนื่องด้วยวันพืชมงคล ( 17 พฤษภาคม 2566) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ปิดให้บริการ เนื่องด้วยวันพืชมงคล ( 17 พฤษภาคม 2566)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้