โลโก้เว็บไซต์ ประมวภาพวิดีโอ : วันซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมวภาพวิดีโอ : วันซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1155 คน

(414) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้