โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ประกาศการให้บริการช่วงปิดภาคเรียน (16 มีนาคม - 16 มิถุนายน 66) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ประกาศการให้บริการช่วงปิดภาคเรียน (16 มีนาคม - 16 มิถุนายน 66)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย Kritsadaporn Takaew จำนวนผู้เข้าชม 470 คน

(12) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้