โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ มทร.ล้านนา ทุกท่าน ในโอกาสพิธีรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ มทร.ล้านนา ทุกท่าน ในโอกาสพิธีรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 16 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้