โลโก้เว็บไซต์ สาร นายกสภา มทร.ล้านนา แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาร นายกสภา มทร.ล้านนา แสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้