โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ Mock Exam หลักสูตร HCIA-Datacom เดือนมกราคม 2566 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ Mock Exam หลักสูตร HCIA-Datacom เดือนมกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2566 โดย นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ Mock Exam หลักสูตร HCIA-Datacom ประจำเดือนเดือนมกราคม 2566

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล

1

63543502045-1 นายสุทธิชัย ใจกาศ 

2

63543502046-9 นายสุรชัย แซ่ลี้ 

3

63543502042-8 นายฤทธิเดช ทายะ

 

วันที่สอบ         11 มกราคม 2566

เวลาสอบ        15.00 - 16.30 น.  ** เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มทำการทดสอบ 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

สถานที่สอบ     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1624