โลโก้เว็บไซต์ แจ้งปิดให้บริการ สวส.มทร.ล้านนา : เพื่อให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปิดให้บริการ สวส.มทร.ล้านนา : เพื่อให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้