โลโก้เว็บไซต์ ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) 8 พ.ย. 65  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) 8 พ.ย. 65 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 39 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้บุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ของจังหวัดเชียงใหม่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สวส.มทร.ล้านนา