โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนตุลาคม 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนตุลาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

(9) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตารางการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ตามความทราบแล้วนั้น

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) เดือนตุลาคม 2565 เนื่องจากวันสอบดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการพิเศษ โดยมีกำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัครใหม่

  • ครั้งที่ 19 วันที่รับสมัคร 26 กันยายน 2565 - 5 ตุลาคม 2565   วันที่สอบ 7 ตุลาคม 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 5392 1444 ต่อ 1624Facebook Messenger icon