โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สวส. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สวส. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาราชมงคล

   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างจิตสาธารณะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณภายในมหาวิทยาลัยฯ และซอยพระนางอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา