โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับนางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับนางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1249 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ้างอิงประกาศ : กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา https://personal.rmutl.ac.th/

 


Facebook Messenger icon